Ochrana a spracovanie osobných údajov

Pre potenciálnych klientov

Vaše osobné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, telefón a email, spracúvajú výhradne zamestnanci spoločnosti Hey.Mate, s.r.o. a to za účelom marketingovej komunikácie (najmä ohľadom ponúk a predstavenia služieb). Vaše údaje neposkytujeme žiadnej tretej strane a spracúvame ich po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, maximálne však po dobu jedného roka.

Pre klientov a zmluvných partnerov

Vaše osobné údaje spracúvaju poverení zamestnanci našej spoločnosti za účelom spracovania účtovných dokladov.

Zároveň časť vašich údajov posielame aj daňovému úradu (na základe zákona o dani z príjmov).

Rozah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba, IČO, IČ DPH u platcov DPH, číslo bankového účtu, podpis.

Vaše osobné údaje spracúvame iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.

Pre všetkých

Ako dotknutá osoba môžete kedykoľvek:

a to písomne, listom zaslaným na našu korešpondenčnú adresu alebo mailom na hello@heymate.sk.

Zaujala vás naša ponuka? Radi vám o nej povieme viac.

Zavolajte nám na 0907 914 480

alebo vyplňte formulár a náš Mate sa s vami spojí.